Werelderfgoed de Waddenzee is een uniek natuurgebied.

De natuur en het getij maken varen op Werelderfgoed de Waddenzee tot een ware belevenis. Maar ook is de Waddenzee van levensbelang voor heel veel vogels, vissen en zoogdieren.
Zij moeten er ongestoord naar voedsel zoeken, rusten, broeden en hun jongen groot brengen.
 

Veilig en verantwoord varen op de Waddenzee
met respect voor de natuur.

Daarvoor is de VAAR-WIJZER-WADDENZEE ontwikkeld. Voor iedere watersporter de sleutel om veilig en verantwoord op de Waddenzee te varen en te genieten.
Klik hier voor deze VAAR-WIJZER en maak een afdruk voor aan boord.

Kijk ook op 'Ik pas op het Wad' met de oproep om bij het varen en droogvallen de afspraken van de 'Erecode voor Wadvaarders' in acht te nemen.