De Waddenzee is een uniek natuurgebied.

Het getij en de natuur maken het varen op de Waddenzee tot een belevenis. Tegelijkertijd is dit grootste natuurgebied van Europa van levensbelang voor vogels, vissen en zoogdieren.
Zij moeten er naar voedsel zoeken, rusten, broeden en hun jongen groot brengen. Deze natuur is zo uitzonderlijk dat de Waddenzee het predicaat Werelderfgoed is toegekend.

 

Veilig en verantwoord varen op de Waddenzee
met respect voor de natuur.

Daarvoor is de VAAR-WIJZER-WADDENZEE ontwikkeld. Voor iedere watersporter de sleutel om veilig en verantwoord van het Werelderfgoed de Waddenzee te genieten.


Klik hier voor deze VAAR-WIJZER en maak een afdruk voor aan boord.De campagne "Ik pas op het Wad" roept vaarrecreanten op om rekening te houden met de kwetsbare Waddennatuur. Met 'erecode' en nuttige tips voor verantwoord droogvallen.